> Datasikkerhed

Data sikkerhed


Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version 30.09.2014


1. Sikkerhed og anonymitet


PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør alt for at beskytte de oplysninger, som kunderne betror os, mod uberettiget adgang. Med et differentieret system af adgangsberettigelser og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som SSL-kodning og firewalls bestræber vi os på at opnå den bedst mulige datasikkerhed. De oplysninger, som videregives til andre medlemmer via din PARSHIP-profil, er altid kun knyttet til dit anonyme brugernavn. Kontakt til andre sker via en intern postboks - kundens navn og e-mail-adresse bliver altid holdt hemmelige. På den måde beskyttes kundens identitet, og kunden beslutter selv, om han eller hun vil afsløre sin identitet over for andre medlemmer, og hvornår det skal ske.2. SAMTYKKE OG TILBAGEKALDELSESRET


2.1 Samtykke


Ved indgåelse af kontrakten giver kunden sit samtykke til, at PARSHIP eller en tredjepart i PARSHIP's navn og efter ordre fra PARSHIP kan indhente, bearbejde og anvende personrelaterede oplysninger. Dette sker på grundlag af nedenstående databeskyttelsesregler. Kundens samtykke registreres af PARSHIP.


2.2 Tilbagekaldelse


Kunden kan til enhver tid i henhold til den gældende lovgivning helt eller delvis tilbagekalde sit samtykke til anvendelsen af hans oplysninger som nærmere beskrevet nedenfor. Han er ligeledes berettiget til at protestere mod anvendelsen af hans anonymiserede eller pseudonymiserede oplysninger.


Tilbagekaldelsen kan ske ved at sende en e-mail med følgende oplysninger:


(1.) (1.) e-mail adressen der er registreret hos PARSHIP eller brugernavn/medlemsnummer

(2.) service-kodeord


E-mailen skal sendes til Datenschutz@parship.dk. Kunden kan også sende sin tilbagekaldelse via telefax til nr. +49 (0)40 - 460026 - 150 eller skriftligt til PE Digital GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D-20095 Hamburg.


2.3 Koblingsforbud


I overensstemmelse med lovgivningen kræver PARSHIP ikke, at kunden for at kunne benytte PARSHIP's serviceydelser skal give sit samtykke til, at hans oplysninger kan anvendes til andre formål end indgåelse og opfyldelse af kontrakten.


3. Databeskyttelsesregler3.1 Indhentning, behandling og anvendelse af personrelaterede oplysninger


For at PARSHIP kan levere de ydelser, der er nærmere beskrevet i de almindelige forretningsbetingelser, er det nødvendigt at indhente, behandle og anvende personrelaterede oplysninger, som kunden bl.a. giver i forbindelse med registreringsprocessen eller ved besvarelse af personlighedstesten.Personrelaterede oplysninger i denne forbindelse er enkeltoplysninger om personlige eller saglige forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar person.Ved den indledende registrering, som er gratis, opfordres kunden til at give bestemte mindsteoplysninger, som er nødvendige for at afslutte registreringen. Disse obligatoriske oplysninger er:• køn

• e-mail adresse

• passwordDesuden kan der i forbindelse med registreringen anmodes om yderligere oplysninger, f.eks.• postnummer

• fødselsdatosom ellers først er en del af personlighedstesten (se nedenfor).Adgangen til PARSHIP sker via en e-mailadresse, som kunden har oplyst, og det password, han har valgt (såkaldte adgangsdata).I forbindelse med personlighedstesten, som følger efter registreringen, anmodes der om følgende oplysninger:• postnummer

• fødselsdato

• civilstand

• uddannelses

• profession

• indtægtKunden besvarer desuden en række personlige spørgsmål (f.eks. oplysninger om præferencer og andre karakteristika, som er relevante for partnerønsket), som anvendes som grundlag for at udarbejde PARSHIP-profilen.I denne forbindelse foretager PARSHIP en særlig markering af spørgsmål, hvis besvarelse ikke skal vises til andre medlemmer. Alle andre oplysninger i PARSHIP-profilen kan ses på websiden af andre registrerede kunder. Også oplysninger, som kunden frigiver over for andre kunder, er synlige, herunder alder, postnummer, interesser etc.Hvis kunden beslutter at benytte en betalingstjeneste fra PARSHIP, indhentes følgende oplysninger i forbindelse med bestillingen:• efternavn og fornavn

• adresse

• kontoforbindelse eller kreditkortoplysningerHver gang PARSHIP-tjenesterne benyttes, formidler den anvendte internetbrowser anvendelsesdata, som lagres i protokolfiler, såkaldte server-logfiles. Disse oplysninger er:• IP-adresse (internet-protokol-adresse) for den anvendte computer

• bruger-id på PARSHIP-platformen

• navnet på den aktiverede side

•dato og klokkeslæt for aktivering

• referrer-URL (oprindelses-URL), hvorfra brugeren er kommet til den aktiverede side

• overført datamængde

• statusmelding om, hvorvidt aktiveringen lykkedes

• sessions-identifikationsnummerI de såkaldte login-records lagres følgende oplysninger, hver gang kunden logger sig ind på netværket:• dato og klokkeslæt for login

• bruger-id på PARSHIP-platformen

• IP-adresse (internet-protokol-adresse)

• numre for session cookies

• sessions-identifikationsnummerPARSHIP indhenter ikke følsomme oplysninger.


3.2 Formål


PARSHIP's primære formål med at indhente personrelaterede oplysninger er at give kunden mulighed for at benytte PARSHIP's service på en måde, som er sikker, gnidningsløs, effektiv og personlig. Kundens personrelaterede oplysninger anvendes bl.a. til følgende:• at levere de ydelser og den kundeservice, som kunden ønsker

• at tilpasse, måle og forbedre PARSHIP's ydelser, indhold og reklamer; især også kvaliteten af PARSHIPS ydelser og sikkerhedsforanstaltninger, såsom kundeundersøgelser (Email og telefon), samt overvågningen af kundernes kommunikation imellem hinanden og kundeservice.at informere om PARSHIP's ydelser, målrettet marketing og reklametilbud, også fra PARSHIP's samarbejdspartnere (se nr. 3.4)

• at informere om PARSHIP's ydelser, målrettet marketing og reklametilbud, også fra PARSHIP's samarbejdspartnere (se nr. 3d)

• at tilsende marketingkommunikation

• at forhindre, afsløre og undersøge eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter og håndhæve PARSHIP's almindelige forretningsbetingelser

• at bilægge tvister og løse problemer.


3.3 Videregivelse af personrelaterede oplysninger til tredjemand


Hos PARSHIP foregår der intet salg, bytte eller anden uautoriseret anvendelse af personlige oplysninger og informationer. PARSHIP videregiver heller ikke kunders personrelaterede oplysninger til tredjemand, med mindre kunden giver sit samtykke til det, eller PARSHIP er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udlevere oplysningerne.PARSHIP's eksterne tjenesteydere, som udfører ydelser i PARSHIP's navn og efter PARSHIP's ordre, betragtes ikke som tredjemand. Dette er f.eks. Payment Provider, inkassovirksomheder eller de, der udsender e-mails eller nyhedsbreve.


3.4 Anvendelse af personrelaterede oplysninger til reklameformål


PARSHIP vil sende kunden produktinformationer vedrørende PARSHIP i forbindelse med såvel det gratis som det betalingspligtige kontraktforhold. Nyhedsbreve samt informationer om samarbejdspartneres produkter og serviceydelser sendes kun til kunden, hvis denne udtrykkeligt ønsker det. Hvis kunden ikke længere ønsker at modtage disse meddelelser, kan han til enhver tid frabede sig dem. I slutningen af alle e-mails/nyhedsbreve findes der en tydelig oplysning om denne mulighed samt et tilsvarende link. Desuden kan kunden til enhver tid ændre indstillingen vedrørende e-mail-forsendelser på ”Min profil”/”Data og indstillinger”/”Meddelelsesmuligheder”/.Desuden viser PARSHIP på sin webside reklamer, som er tilpasset kundernes behov. Til denne målgruppespecificerede reklame anvender PARSHIP dele af kundeoplysningerne til at afgøre, om en bestemt reklame skal vises eller ej. Udvælgelsen af målgrupper til reklameannoncer sker anonymt. Når annoncører udvælger målgrupperne for deres annoncer ud fra demografiske oplysninger, viser PARSHIP automatisk annoncerne for det pågældende publikum. PARSHIP's annoncekunder modtager udelukkende anonymiserede datarapporter.


3.5 Udarbejdelse af anonymiserede anvendelsesprofiler til webanalyser


PARSHIP gennemfører selv eller gennem andre analyser over sine kunders adfærd, når de bruger en tjeneste. Derfor opstilles anonymiserede eller pseudonymiserede brugsprofiler. Brugsprofilerne bruges udelukkende for konstant at kunne forbedre PARSHIPs tjeneste.Inden for webanalysen bruger PARSHIP ligeledes Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). PARSHIP bruger Google Analytics med udvidelsen ”_anonymizelp()”, hvorved IP-adresser kun bruges i deres forkortede form for at udelukke direkte sporing af personer. De data, der i denne sammenhæng indsamles og gemmes, kan til enhver tid tilbagekaldes med fremtidig virkning:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGoogle pålægger brugere og PARSHIP at gengive nedenstående tekst fra sin privatlivspolitik. PARSHIP efterlever denne opfordring ved at gengive følgende tekst:”Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruger såkaldte ”Cookies”. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analyse den måde, du bruger hjemmesiden på. De oplysninger, som disse cookies genererer omkring din brug af denne hjemmeside, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen på denne hjemmeside aktiveres, forkortes din IP-adresse af Google dog inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i få undtagelser overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA og forkortes der. På vegne af ejeren af denne hjemmeside bruger Google denne information for at analysere din brug af hjemmesiden for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at kunne bringe flere ydelser med relation til hjemmesidebrugen og internetbrugen. Den IP-adresse, som din browser har videregivet til Google Analytics, sammenholdes ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der gemmes cookies, ved at vælge de relevante indstillinger i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google, og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, registreres og bearbejdes ved at downloade og installere den browser-plugin, som kan findes på følgende link: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]”


3.6 Anvendelse af cookies


PARSHIP anvender såkaldte "cookies" til at udforme og optimere kundernes online-erfaring og online-tid individuelt. En cookie er en tekstfil, som enten gemmes midlertidigt indtil browseren forlades ("session cookie") eller i en længere forudindstillet periode ("permanent" cookie) på computerens harddisk. Cookies indeholder f.eks. oplysninger om brugerens hidtidige brug af den pågældende server samt oplysninger om, hvilke tilbud der hidtil er blevet benyttet. Cookies anvendes ikke til at udføre programmer eller overføre vira til din computer. Det primære formål med cookies er derimod at stille et tilbud til rådighed, som er specielt tilpasset kunden, og gøre det så nemt som muligt at anvende tjenesten. PARSHIP anvender session cookies, partner cookies og affiliate cookies samt permanente cookies.PARSHIP anvender session cookies, partner cookies og affiliate cookies samt permanente cookies.


(1) Session cookies


PARSHIP anvender primært "session cookies", som lagres midlertidigt på kundens harddisk, og som slettes automatisk, når browseren forlades.. Session cookies anvendes i denne forbindelse til loginkontrol og til load balancing (udligning af systembelastningen).


(2) Partner cookies og affiliate cookies


PARSHIP anvender desuden cookies, når en kunde via en ekstern reklame går ind på PARSHIP's tjenester. Disse cookies anvendes til afregning med samarbejdspartneren og indeholder ikke personrelaterede oplysninger om kunden. De slettes automatisk, når kunden registrerer sig på en PARSHIP-webside, eller efter fire uger.


(3) Permanente cookies


PARSHIP anvender såkaldte "permanente cookies" til at lagre de personlige brugerindstillinger, som en kunde indlæser ved anvendelsen af PARSHIP-tjenesterne, for på den måde at kunne personalisere og forbedre PARSHIP-tjenesterne. Med de permanente cookies sikres det, at kunden møder sine personlige indstillinger igen, næste gang han besøger PARSHIP-websiderne. De permanente cookies anvendes også til automatisk at kunne registrere, hvilken medlemsstatus kunden har, om han allerede har set bestemte informationer og reklamer, og om han har deltaget i en rundspørge. Desuden anvender de tjenesteudbydere, som PARSHIP har bedt om at analysere brugeradfærden, permanente cookies til at genkende tilbagevendende brugere. Disse tjenester gemmer kun de oplysninger, de får fra cookien, i anonymiseret form. Der sker ikke nogen henføring til kundens IP-adresse.


(4) Partnersider / reklamekunder


Hvis PARSHIP's tjeneste er integreret i en samarbejdspartners website, kan disse samarbejdspartnere også anvende cookies på de pågældende integrerede PARSHIP-websites. Dette kan ikke kontrolleres af PARSHIP, og PARSHIP er ikke ansvarlig for disse samarbejdspartneres virksomhed. PARSHIP anbefaler, at man kontrollerer de pågældende samarbejdspartneres retningslinjer for databeskyttelse.


(5) Undgåelse af cookies


Kunden kan til enhver tid afvise, at der oprettes cookies. Dette sker som regel ved at vælge den pågældende option i browserens indstillinger eller ved hjælp af ekstra programmer. Nærmere oplysninger findes i hjælp-funktionen i den browser, som kunden anvender. Hvis kunden beslutter at afvise cookies, kan dette imidlertid forringe tjenestens ydelsesomfang og have negative konsekvenser for benyttelsen af PARSHIP's tjenester.Til opt-out-metoden.


3.7 Anvendelse af Facebook og Google “+1″ Social Plugins


PARSHIP anvender på sit website Social Plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins er markeret med et Facebook logo. Når kunden aktiverer en PARSHIP-webside, som indeholder et sådant plugin, etablerer kundens browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet i plugin'et overføres af Facebook direkte til kundens browser, og integreres af denne i websiden.Med integreringen af plugin'et modtager Facebook information om, at kunden har aktiveret den pågældende side i PARSHIP's internetflade. Hvis kunden er logget ind på Facebook, kan Facebook henføre kundens besøg til hans Facebook-konto. Hvis kunden interagerer med plugin'et, f.eks. aktiverer "synes godt om"-knappen eller skriver en kommentar, overfører kundens browser den pågældende information direkte til Facebook, hvor den lagres. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og anvendelse af oplysningerne samt kundens rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte sin privatsfære findes i Facebooks oplysninger om databeskyttelse.Hvis kunden ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger på den ovenfor beskrevne måde, skal kunden logge sig ud af Facebook, før han går ind på PARSHIP's internetsider.PARSHIP bruger ”+1”-knappen i det sociale netværk Google Plus, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). På knappen står der ”+1” på hvid eller farvet baggrund.Når kunden trykker på ”+1”-knappen, danner kundens browser en direkte forbindelse til Googles servere. ”+1”-knappens indhold transmitteres fra Google direkte til kundens browser og integreres af denne på websiden. PARSHIP har ikke indflydelse på omfanget af de data, Google udtager med denne knap.Målet med og omfanget af dataindsamlingen og Googles videre bearbejdning og brug af disse data samt kundens rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte sin privatsfære kan læses i Googles privatlivspolitik vedr. ”+1”-knappen:http://www.google.com/intl/da/+/policy/+1button.htmlHvis kunden er Google Plus-medlem og ønsker at forhindre, at hans data kan spores, skal han inden sit besøg hos PARSHIP logge sig ud af Google Plus.


3.8 Oplysning om gemte oplysninger


Kunden kan til enhver tid forlange at få oplyst, hvilke oplysninger, der foreligger om ham, dvs. de oplysninger, der er lagret hos PARSHIP, deres oprindelse, formålet med lagringen og den modtager, oplysningerne videregives til. Disse oplysninger er gratis og gives skriftligt.Anmodningen om oplysninger skal være skriftlig og være egenhændigt underskrevet. Den sendes til PE Digital GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D-20095 Hamburg.


3.9 Sletning og rettelse af data


Kunden kan inden for lovens rammer til enhver tid forlange rettelse eller sletning af de oplysninger om ham, som er lagret hos PARSHIP.Dette kan ske ved at sende en e-mail med følgende oplysninger:(1.) e-mail adressen der er registreret hos PARSHIP eller brugernavn/medlemsnummer
(2.) service-kodeordE-mailen skal sendes til Datenschutz@parship.dk. Kunden kan også sende sit krav om sletning eller rettelse via telefax til nr. +49 (0) 40 - 46 00 26 - 150 eller skriftligt til PE Digital GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D-20095 Hamburg.


3.10 Kontrol af personrelaterede oplysninger


For at beskytte sig mod personer, som misbruger PARSHIP-tjenesten, foretager PARSHIP stikprøver af aktiviteterne på platformen, analyserer dem ved hjælp af forskellige automatiserede kontrolværktøjer og kontrollerer, om kundeindtastningerne er plausible, uden at PARSHIP er juridisk forpligtet til dette. Bestemte karakterkombinationer eller logins for forskellige medlemmer, som f.eks. ser ud til at stamme fra en computer, kan føre til spærring af mistænkelige aktiviteter.PARSHIP foretager desuden automatiserede filtreringer af meddelelserne - heller ikke dette er PARSHIP juridisk forpligtet til at gøre. Her kontrolleres det via ordlister, om tekster, der er forfattet af kunderne, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og de almindelige forretningsbetingelser. Eksempelvis sammenholdes ord fra det pornografiske område eller entydigt fornærmende ord automatisk med kundernes tekster. Ved hjælp af såkaldte anti-scamming scans forsøger man at beskytte kunderne mod scammere.Hvis der i forbindelse med stikprøverne / de automatiserede kontroller opstår mistanke om misbrug af PARSHIP-tjenesten, er retsvirkningerne for medlemskabet beskrevet i nr. 7 i de almindelige forretningsbetingelser. For så vidt angår meddelelserne kan PARSHIP desuden nægte at modtage og videresende indgående eller udgående meddelelser, hvis der på baggrund af den automatiserede kontrolproces er høj sandsynlighed for, at den pågældende meddelelse er ulovlig eller i strid med de almindelige forretningsbetingelser. Kunden modtager ingen meddelelse om afviste eller ikke videresendte meddelelser.


4. Det aktuelle tekniske niveau


Kunden er bekendt med, at det med den nuværende teknik ikke er muligt at give fuldstændig sikkerhed for datasikkerhed ved overførsel af oplysninger på internettet. Navnlig er e-mails ikke nogen sikker kommunikationsform, da det teknisk ikke kan udelukkes, at andre kan læse indholdet. Kunden er således selv ansvarlig for sikkerheden med hensyn til de oplysninger, som han fremsender via internettet.

Prøv Parship gratis

Jeg er:
Jeg søger:

Vores almindelige forretningsbetingelser og databeskyttelsesregler gælder. Gratis medlemskabet indebærer, at du regelmæssigt modtager tilbud om et betalingspligtigt medlemskab og om andre produkter fra PE Digital GmbH pr. e-mail (indvendinger er til enhver tid mulig).

Sidste nye artikler fra magasinet
Error with static Resources (Error: 418)